Политика за поверителност на "kamexko.com"

Това е извадка на Глава 7 от същите Условия:

ДОСТАВЧИКът събира и използва информация относно своите потребители – ПОЛЗВАТЕЛИ, когато същите създават личен профил и така се регистрират на неговата платформа ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.
  1. Информацията включва име, презиме, фамилия, адрес, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която се предоставя при регистрацията и всяка друга, която се въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от ДОСТАВЧИКа услуги, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други.
  2. ДОСТАВЧИКът съхранява и използва същата съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни и гарантира на своите клиенти – ПОЛЗВАТЕЛи конфиденциалността на предоставената информация и лични данни.
  3. ДОСТАВЧИКът се задължава да не разкрива никакви лични данни за ПОЛЗВАТЕЛите на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на ПОЛЗВАТЕЛите, а информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ДОСТАВЧИКът е длъжен да предостави информацията по силата на закона.
Обновено на
16/07/2020